Zanieczyszczenie olejami: przyczyny i konsekwencje oraz sposoby ich unikania - podsumowanie

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Olej jest częścią naszego codziennego życia. Dzięki temu zasobowi naturalnemu pozyskujemy energię i wytwarzamy szeroką gamę produktów. Jednak eksploatacja ropy naftowej powoduje poważne oddziaływania na środowisko, o krótko- i długoterminowych skutkach. Od wyżej wymienionego, od Green Ecologist, poświęcimy ten artykuł, aby porozmawiać o przyczyny zanieczyszczenia olejami, jego konsekwencje i sposoby ich unikania. Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o tym problemie, nie wahaj się przeczytać tego artykułu.

Przykłady zanieczyszczenia olejem

Choć daleko nam do stwierdzenia, że wycieki ropy są czymś normalnym i powszechnym, możemy powiedzieć, że zdarzają się one z określoną częstotliwością i są głównie wynikiem ludzkie zaniedbanie.

Zatoka Meksykańska

Jeden z największych wycieków w historii, jako przykład zanieczyszczenie morza ropy naftowej, był wyciek, który miał miejsce w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. 800 milionów litrów ropy do morza. Konsekwencje tego niszczycielskiego wycieku przełożyły się na katastrofę środowiskową, w której zginęły tysiące zwierząt, a także 11 pracowników.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia morza.

Rzeki Napo i Coca w Ekwadorze

Chociaż najczęściej wymieniane przypadki zanieczyszczenia olejami występują na morzu, jest też zanieczyszczenie rzek ropy naftowej, podobnie jak skażenie rzek Napo i Coca w Ekwadorze w 2022 roku. 57 tysięcy litrów oleju rozpętując w ten sposób poważny kryzys społeczno-środowiskowy w kraju.

Przeczytaj także Zanieczyszczenie jezior i rzek: przyczyny, konsekwencje i jak tego uniknąć w tym innym poście autorstwa Green Ecologist, abyś mógł więcej trenować na ten temat.

Pole naftowe Vaca Muerta

Kontynuując przykłady, nie możemy zignorować zanieczyszczenie gleby na olej. Przykładem tego jest argentyńskie pole naftowe Vaca Muerta. Zarejestrowali się w ciągu zaledwie 10 miesięcy, w 2022 roku ponad 900 wycieków ropy, stawiając organizacje ekologiczne na całym świecie w stan pogotowia.

Zainteresowanym polecamy ten artykuł Zanieczyszczenie gleby: przyczyny, konsekwencje i rozwiązania.

Przyczyny zanieczyszczenia olejami

Przykładów przyczyn zanieczyszczenia olejami jest wiele, ale aby je lepiej zrozumieć podzielimy je na dwie duże grupy, które rozwiniemy poniżej.

Zaniedbania ludzkie

Do tej przyczyny zaliczają się wycieki ropy, które powstają z powodu niedbalstwa lub mimowolnych błędów osób odpowiedzialnych za eksploatację ropy. Obejmuje to również uszkodzenie sprzętu i rur na przykład z powodu braku konserwacji. Zaniedbania ludzkie to główna przyczyna katastrof ekologicznych spowodowane przez olej. Tutaj możesz przeczytać 7 klęsk żywiołowych spowodowanych przez człowieka.

Inne przyczyny

Do tej kategorii zaliczamy wszystkie te przyczyny, które nie mają nic wspólnego z zaniedbaniem lub bezczynnością człowieka. Raczej odnosimy te przyczyny do procedury wydobycia ropy naftowej same w sobie do umyślnych działań, które mogą mieć miejsce podczas wojen lub innych wojny a także, między innymi, do uszkodzeń rurociągów spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Konsekwencje zanieczyszczenia olejami

Nie ma wątpliwości, że ropa zanieczyszcza. Z tego powodu poświęcimy ten rozdział konkretnie omówieniu szkód, jakie olej powoduje w środowisku.

Konsekwencje zanieczyszczenia ropą w rzekach i oceanach

Aby zacząć wiedzieć, jakie problemy powoduje olej w wodzie, omówimy części. Przede wszystkim, kiedy olej dociera do zbiornika wodnego tworzy powierzchowny film, który zapobiega przedostawaniu się światła do niższych warstw. Wpływa to bezpośrednio na organizmy fotosyntetyczne, a w konsekwencji na cały łańcuch pokarmowy.

Po drugie, gdy zwierzęta stykają się z olejem, impregnuje się on na ich powierzchni, a dzięki swojej lepkości uniemożliwia im poruszanie się w wodzie, latanie w przypadku ptaków, a nawet jedzenie. Z tego powodu wielu zwierzęta umierają z powodu toksyczności oleju, a ponadto, ze względu na kontakt z olejem, w dłuższej perspektywie zwierzęta mogą stać się bezpłodnym.

Wreszcie, rzeki są źródłem słodkiej wody, z której żyją populacje. Wyciek ropy w rzece może pozostawić brak dostępu do wody pitnej do dużej liczby osób.

Konsekwencje zanieczyszczenia gleby olejami

W grę wchodzą nie tylko wycieki ropy, ale także wszystko, co się z nimi wiąże eksploatacja ropy naftowej takie jak odchwaszczanie, przenoszenie ciężkich maszyn, wygładzanie terenu i inne procesy, które są przeprowadzane w celu uzyskania oleju. W rezultacie, właściwości mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne gleba jest głęboko dotknięta.

Konsekwencje zanieczyszczenia powietrza olejami

Jedną z głównych konsekwencji rafinerii ropy naftowej są duże ilości Gazy cieplarniane które emitują do atmosfery. Gazy te, jak dobrze wiemy, są przyczyną obecnej zmiany klimatu. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zredukować gazy cieplarniane.

Polecamy ten inny artykuł Green Ecologist na temat wpływu ropy naftowej i gazu ziemnego na środowisko, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Obraz: Tendenzias

Jak uniknąć zanieczyszczenia olejami?

Bez wchodzenia w szczegóły techniczne, istnieją trzy podstawowe punkty, aby uniknąć zanieczyszczenia z przemysłu naftowego:

  • Utrzymuj dobry stan i prawidłowe działanie urządzeń i rur.
  • Zautomatyzuj jak najwięcej procesów, aby uniknąć błędów ludzkich.
  • Przeznacz środki na badanie procesów bioremediacji.

Te trzy punkty są typowe dla przemysłu naftowego. Jednak jako obywatele, którzy konsumują towary i usługi wytworzone z ropy, nie podejmuje się wielu działań mających na celu bezpośrednie uniknięcie zanieczyszczenia ropą. Mimo to rządy mogą promować i opracować regulacje i audyt tego rodzaju przemysłu, aby uniknąć przyszłych katastrof. Mogą również prowadzić rozwój i włączenie czystych energii, takich jak na przykład energia słoneczna, wiatrowa i wodna. W ten sposób nie tylko unikniemy zanieczyszczenia olejem, ale także złagodzimy skutki zmian klimatycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czystych lub zielonych energiach, nie wahaj się przeczytać tego artykułu autorstwa Ecologist Verde, który polecamy.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Zanieczyszczenie olejami: przyczyny, konsekwencje i sposoby ich unikania, zalecamy wejście do naszej kategorii Zanieczyszczenia.

Bibliografia
  • Sporządzanie STRONA12. (2022). Wylewa się Vaca Muerta. STRONA 12. Dostępne pod adresem: https://www.pagina12.com.ar/156412-los-derrames-de-vaca-muerta
  • Gomez Muñoz, J. (2022). Od katastrofy naftowej w Zatoce Meksykańskiej minęło dziesięć lat, a szkody nadal występują. Fryzura24. Dostępne pod adresem: https://www.france24.com/es/20200421-golfo-mexico-derrame-deepwater-horizon-diez-anos
  • Tapia, A. (2022). Wyciek ropy i potrójna pandemia nękająca ekwadorską Amazonię. Kraj. Dostępne pod adresem: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-08/el-vertido-de-petroleo-y-la-triple-pandemia-que-azota-la-amazonia-ecuatoriana.html
Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi
Ta strona w innych językach:
Night
Day