Co to znaczy być eko-obywatelem?

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Bądź obywatel odpowiedzialny za środowisko to bez wątpienia ważne. W rzeczywistości bycie eko-obywatelem oznacza właśnie to, że ponosimy odpowiedzialność za środowisko i wypełniamy ją na co dzień w ramach naszej roli jako obywatela.

Łatwo to zrozumieć, ale koncepcja pozostaje bez znaczenia, jeśli chcemy, aby służyła jako wskazówka. Choć jest to wysoce interpretowalne, dostarczanie treści z wypełnieniem tej odpowiedzialności wykracza poza to, co tylko subiektywne.

Obywatele czy lepsi Ziemianie?

Z jednej strony, konkretne aspekty które obejmuje pojęcie, są szczególnie związane z pojęciem obywatelstwa. Świetny drobiazg, który nadaje mu praktyczne znaczenie.

Aby być eko-obywatelem, musimy zrozumieć pojęcie obywatelstwa. W efekcie pojęcie obywatelstwa odnosi nas do sumy jednostek, które mają wspólny stan jako ludzie żyjący razem w kontekście nowoczesności. Pamiętajmy tutaj, że bycie obywatelem wiąże się z historyczną rzeczywistością odziedziczoną po Rewolucji Francuskiej lub, jak kto woli, z emancypacji burżuazji.

Właśnie ta burżuazja, która przejmuje władzę i ostatecznie prowadzi do obecnego buntu mas, który tak dobrze zdefiniował Ortega y Gasset, jest aktorem społecznym. Tak, to prawda, że interesy partykularne, duże międzynarodowe koncerny I wreszcie, obecny model społeczno-gospodarczy przekłada się na wiele przeszkód, ale prawdą jest również, że obywatel jest podmiotem, który nabrał bezprecedensowego znaczenia na poziomie historycznym.

Bycie odpowiedzialnym obywatelem w trosce o środowisko, eko-obywatelem, przekłada się zatem na bycie uniwersalnym pojęciem. Termin ten odnosi się nie tyle do miejsca, w którym mieszkasz, ale do tej globalności, w której obecnie żyjemy zanurzeni. Poza przynależnością do dzielnicy, gminy, miasta, regionu lub kraju jesteśmy obywatelami.

Jest to raczej koncepcja, która nas jednoczy i czyni równymi. Ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami miejsca zwanego światem, jak głosi słynne hasło, ekoodpowiedzialni to także wspólny obowiązek. W tym sensie może byłoby bardziej odpowiednie zadzwoń do siebie „ziemianie”.

Obowiązek etyczny

Z jednej strony jest to obowiązek z częścią moralne zobowiązanie a drugi o poszanowaniu przepisów środowiskowych zupełnie innego rodzaju, z którymi możemy się mniej lub bardziej zgadzać, czy to aktywnie, czy pasywnie.

W rzeczywistości obowiązków, jakie nakłada na nas prawo na poziomie ochrony środowiska, jest niewiele. Wyraźnie niewystarczające dla ekologów, ekspertów ochrony środowiska i sumiennych ludzi.

W ten sam sposób, na poziomie moralnym, szkodzenie środowisku lub zdrowiu ludzi lub zwierząt przez większość czasu ma również znikome potępienie społeczne. Znowu krytyczne głosy potępiają to rozluźnienie i wołają do nieba.

Na poziomie indywidualnym nie możemy usprawiedliwiać się prawami ani w moralności, której nie podzielamy. Każdy z nas odpowiada przed sobą. Bycie eko-obywatelem oznacza aktywną rolę w konkretnych kwestiach. Wyjdź poza obowiązki, które są od nas zbiorowo wymagane.

Jak mogę podjąć działania?

Celem jest bronić, szanować i pomagać planecie poprzez działania, które w większości stały się rutyną. Internalizacja, która z kolei odpowiada na pragnienie pozostawienia przyszłym pokoleniom planety tak zdrowej, jak to tylko możliwe.

Świadomość z jednej strony wynika z przekonania, że środowisko jest naszym domem. Ponieważ nie ma innej planety niż ta, a my jesteśmy jej częścią, jedynym sposobem na uratowanie się jest działanie indywidualnie lub bycie częścią organizacji, tak zwanych organizacji pozarządowych. Tu i teraz, bez delegowania do przedstawicieli politycznych, którzy pozostawiają wiele do życzenia.

Ponieważ ludzkie życie i ekosystemy są ze sobą ściśle powiązane na dobre i na złe (zachowanie i niszczenie ekosystemów), nasze codzienne działania są tymi krokami, które wyznaczają drogę, gdy idziemy.

Ścieżka, poprzez którą szuka rozwiązań eko-obywatelstwo, dodając ziarno do zboża, a także wywierając nacisk na władze publiczne do działania w tym zakresie.

Bycie eko-obywatelem to dziś coś bardzo nowoczesnego. Zarówno przez samą koncepcję obywatelstwa, jak i przez skłonność do ekologii, obie uniwersalne idee utrwalone w świecie, w którym żyjemy.

Oprócz tego, że jest to bardzo aktualna koncepcja, ma również kluczową stronę praktyczną. W rzeczywistości jego praktyczny aspekt wyjaśnia jego znaczenie. Jego powód istnienia i powód, dla którego jest to tak wszechstronny i odpowiedni pomysł.

Wnioski.

Jeśli chcemy być eko-obywatelami, kierujemy nasze działania na zachowanie naturalnych źródeł i wreszcie na zrównoważony rozwój. Przyjęcie eko-obywatelskiego zachowania przekłada się zatem na niekończące się codzienne czynności.

Ten zielony silnik powinien skłaniać nas do większej odpowiedzialności za zużycie wody i energii, zwłaszcza gdy pochodzą one ze źródeł nieodnawialnych i/lub zanieczyszczających. Zarówno dla zrównoważonego rozwoju planety na poziomie środowiska, jak i dla zapobiegania postępującemu globalnemu ociepleniu, a wraz z nim niszczycielskim skutkom zmian klimatycznych.

Każdy gest przyjazny dla środowiska będzie najprawdopodobniej zachowaniem opiekuńczym. Ale nie tylko na poziomie krajowym, ale wykraczającym poza to i to, co tylko osobiste. Pod tym względem eko-obywatelstwo jest ściśle związane z dawaniem przykładu, że ekologia tak bardzo potrzebuje iść na więcej, a wraz z nią przestać chodzić na mniej planety.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Co to znaczy być eko-obywatelem?, zalecamy wejście do naszej kategorii Zdrowie środowiskowe.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi
Ta strona w innych językach:
Night
Day